Ieder mens beschikt van nature over het vermogen tot groei en verandering. Toch kun je op bepaalde momenten in je leven het gevoel hebben vast te lopen of niet het leven te leiden zoals je dat eigenlijk zou willen.

In mijn praktijk voor integratieve psychotherapie kun je terecht met klachten of vragen waar je op dit moment niet goed uit komt. Samen onderzoeken we wat jij nodig hebt om je leven weer goed op de rails te zetten en een door jou gewenste richting in te slaan.

Aanmelden kan met of zonder verwijzing van de huisarts. Als je bij een zorgverzekeraar aanvullend verzekerd bent, kun je doorgaans een deel van de kosten via de alternatieve geneeskundige zorg vergoed krijgen. Er hoeft geen eigen risico betaald te worden.

Van Oss Psychotherapie & Coaching is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen zoals de VIT, de ACBS, de VVTIV en de EAIP. Zij leggen kwaliteitseisen op aan haar leden en maken afspraken met zorgverzekeraars. Ook staat van Oss Psychotherapie & Coaching ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg).

Als je meer informatie wilt kun je me altijd mailen of bellen (graag voicemail inspreken wanneer ik niet bereikbaar ben). Zie hiervoor mijn contactgegevens.

Van Oss Psychotherapie & Coaching