Skip to main content
Coaching voor organisaties

Coaching voor organisaties

Individuele Coachtrajecten voor medewerkers

In coaching werk ik veel met Acceptatie en Commitment Therapie (Training); dit is een vorm van coaching, waarbij je werkt met zes kernprocessen die erop gericht zijn de psychologische flexibiliteit te bevorderen in dienst van een vitaal leven waarin ambities gerealiseerd kunnen worden.

Daarnaast bied ik de training ‘Effectief omgaan met stress’ aan, ook in de vorm van een individueel programma van 8 sessies.

Kiezen voor duurzame inzetbaarheid door te investeren in psychologische flexibiliteit in dienst van meer vitaliteit en balans.

Kernwaarden als kompas voor zingeving

Van Oss Coaching gaat samen met de coachee op zoek naar wat hem of haar drijft in het leven. Wat zijn de kernkwaliteiten die je tot uitdrukking wil brengen en waar wil je voor staan in je werk, in relatie tot de ander en in je leven? Dit brengt de coachee opnieuw in een dieper contact met zichzelf en zijn of haar bevlogenheid. Van daaruit genereren we  de motivatie voor een persoonlijk ontwikkelingstraject. Zie pagina coaching bij cliënten.

Ontwikkelen van Psychologische Flexibiliteit

In dat traject stuiten we als vanzelf op de barrières en automatische reactiepatronen die de coachee van het spoor aftrekken. Door inzicht te verkrijgen in deze patronen en vaardigheden te trainen om met die obstakels om te gaan, leert de coachee koers te houden of deze eventueel bij te stellen. De coachee ontwikkelt daarmee een psychologische flexibiliteit die hard nodig is binnen een context van steeds veranderende omstandigheden.

De coachee leert namelijk in lastige situaties een stap naar achteren te zetten, zich open te stellen voor zijn of haar beleving, om vervolgens bewust de regie te pakken over acties die aansluiten bij de situatie van dat moment, in de richting die hij of zij verkiest. De coachee leert zich daarmee los te maken van niet behulpzame gedachtepatronen en effectief om te gaan met emoties zodat deze hem of haar niet langer domineren.

Veerkracht bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Als coach en therapeut heb ik veel ervaring opgebouwd in begeleiding bij ingrijpende levensgebeurtenissen, bij rouw en verlies in al zijn vormen. De centrale vraag daarbij is hoe de coachee een goede balans kan vinden tussen aandacht voor het verlies en aandacht voor herstel (waarbij je weer verder gaat met je leven rondom de leegte van het verlies). Hoe voorkom je dat de coachee zichzelf hierin voorbij loopt door eenzijdige aandacht voor herstel, waarbij de pijn van het verlies onvoldoende ruimte krijgt, met alle mogelijke gevolgen van dien. Zie pagina Rouw & verlies. En hoe voorkom je dat de coachee als het ware verdrinkt in de verlieskant en daarmee ook de grip op zichzelf verliest. Rouwen vraagt om het roeien met beide spanen van verlies én herstel, om te voorkomen dat je in cirkels blijft draaien.

Training Effectief omgaan met stress

Dit is een door mezelf ontwikkelde Acceptatie en Commitment Training welke ook beschikbaar is in de vorm van een individueel traject voor uw coachee. Het is een stapsgewijs traject waarin de coachee leert:

  • signalen van stress te herkennen en belastbaarheid te monitoren
  • een gezonde balans te creëren tussen inspanning en ontspanning
  • voldoende herstelmomenten in te bouwen, zeker bij terugkeer na een burn-out
  • anders om te gaan met stress en achterliggende gevoelens en emoties
  • afstand te nemen van gedachten die teveel druk opleggen, waaronder de gedachten van een strenge innerlijke criticus
  • overmatig perfectionisme te doorbreken
  • een waardevolle koers uit te zetten
  • besluitvaardigheid te ontwikkelen
  • niet langer uit te stellen
  • grenzen op een respectvolle manier te communiceren

Zie pagina's Stress & Burn-out en Training & Supervisie.

Duurzame inzetbaarheid/ coaching voor de oudere werknemer

Mijn expertise in het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit en mijn ervaring met senioren en ingrijpende levensgebeurtenissen sluiten goed aan bij trajecten in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Sinds 2017 geef ik bovendien de training ‘Positief gezond ouder worden’ voor senioren tussen de 55 en 75 jaar. Bij ontwikkeling van deze ACT- training in veerkracht en zingeving heb ik mij laten inspireren door de Positieve gezondheid en de Positieve Psychologie. Beiden stromingen gaan heel gericht op zoek naar mogelijkheden en kansen tot ontwikkeling van zingevingspotentieel, ook wanneer het leven beperkingen oplegt. Zie ook het onderdeel Seniorencoaching op de pagina Coaching voor cliënten.