Cursus Effectief omgaan met stress voor coaches en professionals binnen welzijn en hulpverlening

De ACT training Effectief omgaan met stress voor coaches en professionals in welzijn en hulpverlening

ACT staat voor Acceptatie en Commitment Therapie en aangezien het hier om een training gaat (en niet om therapie) staat de T hier voor training. Het gaat om training van vaardigheden, waar je je leven lang profijt van kunt hebben en waarbij je tevens veel inzichten zult opdoen. Je gaat ontdekken hoe jij op stress reageert en wat daarbij behulpzaam is en wat niet. De training is er primair op gericht om jou te ondersteunen in het zoeken van de juiste balans in het leven maar bevat tevens een schat aan oefeningen en materiaal welke je ook bij je cliënten kunt gebruiken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

De A van ACT staat voor acceptatie. Wanneer we in de greep zijn van stress of het leven klappen uitdeelt, welke veel spanningen en andere emoties veroorzaken, dan vraagt het leven allereerst om acceptatie. Niet zozeer om acceptatie van de situatie; als we problemen op kunnen lossen zullen we dit zeker doen. Maar om erkenning van het vertrekpunt in het hier en nu en acceptatie van de bijbehorende gedachten en gevoelens. We kunnen pas veranderingen in ons leven aanbrengen wanneer we ons bewust zijn van hoe we nu leven. Dit is ons startpunt van waaruit we de route kunnen bepalen om verder te gaan. Alleen in werkelijk contact met het hier en nu kunnen we ons bewust afstemmen op wat het leven van ons vraagt. Wanneer we ons hier niet bewust van zijn, staan we op de automatische piloot en nemen automatische reactiepatronen ons over.

De C staat voor Commitment. We spreken ook wel over toegewijd handelen. Om de route te vervolgen in ons leven hebben we een richtinggevend kompas nodig. Dit helpt ons op koers te houden binnen het ingewikkelde krachtenveld waar we in werken en leven. Er zijn verwachtingen ten aanzien van ons werk vanuit de organisatie en de cliënten waarmee we werken. Daarnaast breng je jezelf mee als belangrijk instrument binnen het landschap van hulpverlening en welzijn. Je geeft invulling aan je taken vanuit een innerlijk kompas in de vorm van jouw persoonlijke waarden en drijfveren. Dit gaat over de dingen waar jij voor wil staan ten aanzien van jezelf, de ander, je werk en omgeving. Om bevlogen je werk te kunnen blijven doen vragen die persoonlijke waarden om een vertaling in concrete acties die passen bij wat het werk van je vraagt én bij wat jij zelf nodig hebt om vitaal en energiek te blijven. Die concrete vertaalslag, daar gaat het om bij Commitment. ACT staat ook voor in actie, in de ruimste zin van het woord; op tijd je rust nemen kun je ook zien als een actie.

Stress is onvermijdelijk

Het leven brengt op zichzelf al veel stress met zich mee. We vervullen verschillende rollen in het leven en hebben vaak vele taken op ons bord liggen. In een cultuur die doorweven is met een illusie van maakbaarheid wordt het al snel ‘onze eigen schuld’ wanneer het leven niet zo loopt zoals wij zouden wensen. Tegelijkertijd hebben we het niet voor het zeggen wat er op ons pad komt. Er dienen zich allerlei gebeurtenissen aan, waar we lang niet altijd grip op hebben, maar die ons wel persoonlijk raken.

Het heeft dus geen zin om geen stress te willen hebben. Stress hoort nu eenmaal bij het leven.

Wat we wel zelf kunnen bepalen is hoe we hiermee omgaan. Door effectiever om te gaan met lastige gedachten en gevoelens ontstaat meer ruimte voor het aanpakken van de problemen die stress veroorzaken.

Door zelf de regie te nemen en te investeren in die dingen die wezenlijk belangrijk voor je zijn, kun je nog steeds een duidelijke koers bepalen die je helpt om prioriteiten te stellen. Daarmee hebben we alsnog veel invloed op de  kwaliteit van ons leven. We hoeven namelijk niet lijdzaam toe te kijken hoe we gebukt gaan onder steeds meer stress. De sleutel ligt in de reactie op de stress die op ons bord ligt en deze is mede bepalend voor  het verloop ervan.

Daarnaast kunnen we kijken naar een goede balans in ons leven en hoe we hiervoor kunnen zorgen. Je krijgt last van stressklachten als dat wat je aan kunt, niet in balans is met dat wat er van je gevraagd wordt. De draaglast is dus groter dan je draagkracht. Je werk staat niet op zichzelf. Er zijn ook andere levensgebieden die om aandacht vragen. We zijn steeds op zoek naar een balans tussen de rollen die we in het leven vervullen, de balans tussen werk (en andere verplichtingen) en vrije tijdsbesteding en tussen inspanning en ontspanning.

Ook kan een gebrek aan bevlogenheid een rol spelen bij het ontwikkelen van stressklachten. Wanneer de dingen die van je gevraagd worden, jou totaal niet boeien, zullen ze meer energie vreten dan wanneer je investeert in voor jou waardevolle doelen.

Stress heeft een grote impact op ons immuunsysteem en onze gezondheid. Wanneer drukte je leven beheerst, of wanneer je steeds minder voldoening haalt uit de dingen waar je je mee bezighoudt, wordt het tijd de regie terug te pakken en zelf te besluiten waarop jij je aandacht wil richten.

‘Van moeten naar willen’

Het doel van dit programma is de regie weer terug te kunnen pakken over je eigen leven. Een leven waarin je leert goed voor jezelf te zorgen en inspanning leert af te wisselen met ontspanning zodat draagkracht en draaglast in balans blijven. Je vergaart kennis  over de werking van stress en het ontstaan van chronische stress.

Je krijgt inzicht in de dingen die stress veroorzaken bij jou.

Je ontwikkelt vaardigheden om effectief om te gaan met stressvolle gebeurtenissen en alle gedachten en gevoelens die hiermee gepaard gaan. Je verkent wat er diep van binnen echt toe doet voor jou en je leert dat aandacht en prioriteit te geven. Dit alles met het uiteindelijke doel dat jij in contact blijft met jouw vitaliteit en bevlogenheid, zonder jezelf uit de putten.