Image

Cursus

Acceptance & Commitment Therapie (ACT): Training ‘Voluit Leven’

Wat drijft je? Wat inspireert je? Wat is echt belangrijk voor jou? Waar blokkeer je? Hoe ga je om met zaken die je het gevoel geven dat je vastzit? Hoe kan je dit alles omzetten in waardevol handelen.

ACT training voor hulpverleners in Antwerpen (najaar 2018)

Workshop: 'De kracht van verbondenheid' 31 oktober Huis voor zingeving Moergestel

Voluit leven

Tijdens deze ACT-training gaan we hier volop mee aan de slag. Dit doen we enerzijds aan de hand van oefeningen die je stimuleren om met meer rust en aanvaarding naar jezelf te kijken. Anderzijds door middelen aan te reiken die je concreet in actie doen komen en je helpen je doelen en dromen te verwezenlijken.

Het doel van ACT is een rijk en zinvol leven te creëren en tegelijkertijd effectief om te gaan met de pijn en de stress die daarbij horen.

De belangrijkste boodschap van ACT is: accepteer wat je zelf niet kunt controleren en verbind je ertoe die acties te ondernemen die je leven verbeteren.

ACT helpt je om:

  • Afstand te nemen van gedachten die niet behulpzaam zijn
  • Effectief om te gaan met moeilijke emoties, zodat deze minder impact op je hebben
  • Meer in het hier en nu te leven
  • Negatieve beelden over jezelf los te laten
  • Te bepalen wat er wezenlijk toe doet voor jou
  • En hier meer en meer naar te leven

Bewezen effectief

De effectiviteit van ACT is bewezen bij diverse klachten als depressie, angst, obsessief- compulsieve klachten, stress/ burn-out, chronische pijn, verslaving, eetstoornissen en ander psychisch lijden. Tevens blijkt ACT een duurzame goede bijdrage te kunnen leveren aan het algemene welzijn van mensen.

Binnen ACT wordt gewerkt met zes kernprocessen die allen als doel hebben je psychologische flexibiliteit te bevorderen. Lees meer “Acceptatie & Commitment Therapie”

ACT is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzochte behandelingsmethode voor psychische klachten, net als de Mindfulness Based Cognitive Therapy. Mindfulness is een integraal onderdeel van de ACT-training.

Praktisch

Deze cursus ontvouwt zich over 8 zaterdagen, telkens van 13.00 tot 15.30 uur. We houden het graag klein zodat iedere deelnemer voldoende aandacht krijgt. We werken met een groep van minimum 4 en maximum 8 personen.

Data: 15/09 – 22/09 – 29/09 – 06-10 - 13/10 - 20/10 -  10/11 - 01-12

Locatie: Centrum Oost, Oostenstraat 26 te 2018 Antwerpen

Kosten: 325 €, inclusief werkboek en drankjes tijdens de pauze

Door wie: Moniek van Oss en Annelies Harvent

Info & inschrijvingen: Annelies via gsm: +32 468 32 94 87  of via mail: annelies@centrumoost.be

De inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag van 325 € ten laatste gestort is op 19 januari 2018 op rekeningnummer  BE58 7360 2062 3779 met vermelding van ‘ACT-training voorjaar 2018’.

 

Workshop: 'De kracht van verbondenheid' 

Om gelukkig te zijn hebben we 3 dingen nodig; autonomie om in vrijheid te kunnen kiezen, competentie oftewel het idee hebben dat we goed zijn in wat we doen en ten slotte betrokkenheid; ons verbonden voelen met anderen.

De belangrijkste sleutel tot geluk blijkt te liggen in verbondenheid. Er komen steeds meer bewijzen die ervaringen van positieve sociale contacten koppelen aan een lang en gezond leven.

In deze workshop wil ik kennis en inzichten met jullie delen over verbondenheid vanuit het perspectief van de positieve psychologie, ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) en MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living). Daarnaast gaan we concreet aan de slag met enkele ervaringsgerichte oefeningen die je ertoe uitdagen positieve verbondenheid gestalte te geven in je dagelijkse leven.

Ook al denken we bij verbinding meteen aan relaties tussen mensen, toch ligt het vertrekpunt van verbondenheid bij onszelf. Een goede relatie met jezelf en je eigen innerlijke wereld, maakt het namelijk mogelijk alleen te zijn zonder je eenzaam te voelen en vormt een basis voor positieve relaties met anderen. Vergelijk het met het filmpje in het vliegtuig waarin volwassenen te horen krijgen dat ze eerst hun eigen zuurstofmasker moeten opzetten voordat ze hun kinderen helpen het masker op te zetten.

Verbondenheid is al; wat houd je ervan weg?

‘Our separation from each other is an optical illusion’ Einstein

Uiteraard loopt verbinding met jezelf en de ander niet altijd over geëffende paden. Vaak is er een kritische stem aan het woord die je er van afhoudt om je open te stellen voor de ander en eigen ervaringen te delen. Tijdens deze avond zal ik ook enkele handreikingen bieden om met deze criticus om te gaan.

Datum en locatie: op 31 oktober 2018 van 19.30-22.00 uur in het Huis voor zingeving in Moergestel

ACT training voor hulpverleners in Antwerpen

ACT is een bewezen effectieve behandelmethode met als doel de psychologische flexibiliteit te bevorderen met behulp van zes kernprocessen; defusie, acceptatie, mindfulness, perspectiefinname, waarden en toegewijde actie. ACT leert mensen een vriendelijke houding aan te nemen ten opzichte van alles wat men denkt, voelt en gewaar wordt en tegelijkertijd op weg te gaan naar een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden.
Tijdens deze tweedaagse zullen we op diverse manieren kennis nemen van, en ervaring opdoen met de kernprocessen. De training biedt verschillende tools om als hulpverlener mee aan de slag te gaan en zal zeker ook dienen als inspiratie voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
 
Deze training wordt jaarlijks gegeven door Annelies Harvent en Moniek van Oss aan de Educatieve academie te Antwerpen. Data 2018: maandag 19 november en maandag 26 november.