Image

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing
 
Het vermogen met iets nieuws te beginnen vooronderstelt het vermogen zich los te maken van het voorafgaande. Wilhelm Zauner. EMDR helpt om nare ervaringen definitief tot het verleden te laten behoren.

 

Wat EMDR voor jou kan doen?

In elk leven zijn er situaties die – letterlijk – een diepe indruk achter laten, zodanig dat er een verwerkingsproces nodig is. Alleen al het denken aan zo’n situatie haalt een bepaalde emotionele reactie naar boven. In veel gevallen lukt het prima om zelf deze akelige gebeurtenissen in de loop van de tijd te verwerken.  In sommige gevallen lukt dit niet, waardoor  psychische klachten kunnen ontstaan. De negatieve ervaringen blijven hun impact uitoefenen op jouw leven. Angsten, nachtmerries, flashbacks, sombere gevoelens en negatieve gedachten over jezelf, komen steeds opnieuw terug en voorkomen dat je het leven leidt zoals je dat eigenlijk voor jezelf zou wensen.

EMDR biedt de mogelijkheid om op een veilige en relatief rustige manier te worden geconfronteerd met niet-verwerkte ervaringen. Het kan je bevrijden van onnodige angsten en beperkingen doordat negatieve ervaringen uit het verleden verwerkt worden. Spanningen nemen af en er komt weer ruimte voor positieve ervaringen waarmee jouw zelfvertrouwen kan groeien.

EMDR kan werken bij alle ervaringen die je emotionele schade hebben berokkend. Dit kan een eenmalige gebeurtenis zijn, zoals een ongeluk of een bedreiging. Maar ook een reeks aan gebeurtenissen zoals huiselijk geweld of pesterijen. Het gaat dan om situaties waarbij je je in gevaar of belaagd hebt gevoeld of waarbij je walging hebt ervaren. Het heeft je gevoel van veiligheid, eigenwaarde of controle aangetast. Met EMDR wordt de verbinding tussen het trauma en de automatische reactie hierop verbroken. Daarmee hoeft het trauma niet langer bepalend te zijn voor jouw leven en de manier waarop je jezelf ervaart.

EMDR is een bewezen effectieve therapie waarbij je wordt afgeleid terwijl de traumatische ervaring wordt opgeroepen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe EMDR werkt, maar wel dát het werkt.