Image

Stressreductie


‘In een wereld waarin iedereen het te druk heeft is aandacht het meest schaarse goed geworden’.
Tony Crabbe in 'Nooit meer te druk'

Effectief omgaan met stress

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat stress ook bij het leven hoort. Vooral de mate van stress en de manier waarop je ermee om gaat, bepalen in hoeverre deze pijnlijke ervaringen je leven gaan beheersen. 
 
Hoewel stress bij het leven hoort wordt steeds duidelijker welke impact overmatige of chronische stress heeft op ons immuunsysteem en onze gezondheid. Stress vormt daarnaast een voedingsbodem voor veel mentale klachten (bijvoorbeeld burn-out, depressie en angst).
 
In een wereld van schijnbaar onbegrensde mogelijkheden stellen we vaak hoge eisen aan onszelf. We zetten onszelf daarmee onnodig onder druk en houden te weinig tijd over om tot rust te komen. Wanneer drukte je leven beheerst, wordt het tijd de regie terug te pakken en zelf te besluiten waarop jij je aandacht wil richten.
 
Het leven brengt op zichzelf al veel stress met zich mee. We vervullen verschillende rollen in het leven en hebben vaak vele taken op ons bord liggen. Daarnaast dienen zich allerlei gebeurtenissen aan, waar we lang niet altijd grip op hebben, maar die ons wel behoorlijk kunnen raken. Het vraagt om aandacht, bewustwording en inzicht om hier op een goede manier mee om te kunnen gaan.
 

Omgaan met stress vanuit meerdere invalshoeken (integratieve aanpak)

 
Bij stressreductie is een integratieve benadering het meest effectief, aangezien daarmee zowel de fysieke als mentale componenten van stress worden aangepakt. Concreet kan ik je begeleiden bij de volgende stappen:
 • Helder krijgen hoe stress werkt in jouw lichaam en geest
 • Jezelf een kalmerend ademritme aanwennen
 • Je volle aandacht richten op activiteiten in het hier en nu
 • Effectief omgaan met moeilijke gevoelens die jou stress bezorgen
 • De vicieuze cirkel van piekeren en stress doorbreken
 • Afstand nemen van gedachten waarmee je jezelf onnodig onder druk zet
 • Anders naar jezelf kijken en jezelf meer rust gunnen
 • Op een vriendelijke manier met jezelf omgaan
 • Beschrijven wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven
 • Ruimte maken voor dromen en verlangens die tot op heden niet aan bod zijn gekomen
 • Prioriteiten stellen en keuzes te maken
 • Automatische reactiepatronen die jou niet behulpzaam zijn doorbreken
 • Balans tot stand brengen tussen inspanning en ontspanning
 • Jouw grenzen op een effectieve manier communiceren
 • Aandacht schenken aan dingen die jou energie geven


Aanpak Burn-out

 Aangezien een burn-out in eerste instantie vooral een lichamelijke uitputtingsreactie is, zal de eerste stap vooral gericht zijn op het opladen van de batterij. Dit vraagt om acceptatie en goede zelfzorg. Hierbij kan gedacht worden aan een dagstructuur waarin vooral activiteiten worden opgenomen die energie geven in plaats van energie nemen. Een dagritme dat borg staat voor voldoende rustmomenten, ontspanningsoefeningen en beweging. In plaats van te piekeren over verleden en toekomst leer je veel meer in het hier en nu te zijn. Hierdoor kom je meer in contact met jezelf. Naast dit dagritme en de focus op het hier en nu, kunnen ook voeding tips bijdragen aan een goed herstel. Na voldoende herstel van energie wordt gestart met re-integratie. Door inzicht te krijgen in de veroorzakers van de burn-out wordt ook duidelijk wat nodig is om tot een goede re-integratie te komen en terugval te voorkomen. Daarbij is zowel aandacht voor jou als persoon en hoe je met jezelf omgaat als voor de (arbeids)omstandigheden die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van de burn-out. Ook kunnen ervaringen uit het verleden zich aandienen die eerst nog om verwerking vragen. 

 

Individuele training

Ook behoort het tot de mogelijkheden om een individuele training van 8 weken te volgen. Gedurende dit traject ga je aan de slag met een gestructureerd programma waarvan de verschillende stappen zijn beschreven in een werkboek.
Kosten: 700 euro (9 sessies van 60 minuten inclusief werkboek)