Image

Voice Dialogue

‘Het is vaak moeilijk om je eigen verhaal onder ogen te zien, maar lang niet zo moeilijk als er je hele leven voor weglopen. Het is riskant om je kwetsbaarheid te aanvaarden, maar lang niet zo gevaarlijk als liefde, verbondenheid en geluk opgeven- de ervaringen die je het meest kwetsbaar maken'

Brené Brown (professor en auteur van 'De kracht van kwetsbaarheid')
Voice Dialogue laat je kennismaken met je subpersoonlijkheden, je vele innerlijke ikken zoals je beschermer, je innerlijke criticus, je rebel, je kwetsbare kant en je levensgenieter. Met behulp van VD ga je heel praktisch met verschillende subpersonen aan de slag. Door ruimte te geven aan iedere subpersoonlijkheid en er daadwerkelijk naar te luisteren wordt al snel duidelijk wat ieders behoefte is en wat ieders bijdrage kan zijn. Je leert zien wanneer welke subpersoonlijkheden het best tot hun recht komen. Het doel is dat je de verschillende aspecten van je persoonlijkheid tot samenwerking brengt en onder regie van je bewuste ego; jouw wil. Ook die ikken die je liever het zwijgen oplegt komen aan bod. Daarmee creëer je meer begrip voor jezelf wat bijdraagt tot acceptatie van jezelf.
 
Voice Dialogue biedt je ook helderheid bij keuzevraagstukken waarbij meerdere stemmen zich opdringen die allen gehoord willen worden. Door de verschillende aspecten van jou aan het woord te laten wordt duidelijk wat het dilemma is en met welke keuze je recht doet aan jouw persoon als geheel. Door de regie op te pakken kun je ook andere kanten van jezelf tot bloei laten komen.