Image

Werkwijze en interventies


Als integratief therapeut benader ik jouw hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken. Jij als persoon met jouw eigen levensgeschiedenis staat daarbij centraal. Met tijd en aandacht maak ik ruimte voor jouw verhaal.
Het eerste gesprek is een intakegesprek. Hierin komen persoonlijke omstandigheden, hulpvraag en doelstelling aan bod. Aan de hand daarvan bepaal ik mijn interventies die ik steeds opnieuw bijstel. Met behulp van gesprekken en gerichte oefeningen verkrijg je inzichten, waardoor je jezelf op een dieper niveau leert kennen. Je oefent met nieuw gedrag dat beter aansluit bij het leven dat jij wilt leiden.
Regelmatig maak ik gebruik van de onderstaande interventies:

 • ACT: Acceptatie en Commitment Therapie
 • Mindfulness
 • Voice Dialogue
 • Focusing
 • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing
 • Positieve psychologie
Door samen zicht te krijgen op wat je zelf doet, waardoor je jouw levensweg blokkeert, wordt ook duidelijk wat je anders zou kunnen doen om je leven weer op de rails te krijgen.
 
Concreet betekent dit dat je:
 • Doeltreffender om leert gaan met belemmeringen (gedachten en gevoelens) die je afleiden van een rijk en zinvol leven (ACT, EMDR en mindfulness).
 • Ruimte gaat maken voor je gevoelens zonder hierdoor overweldigd te worden (ACT). 
 • Automatische reactiepatronen leert doorbreken die je verhinderen een waardevol leven te leiden (mindfulness). 
 • Andere aspecten van jezelf gaat ontdekken die je meer perspectief bieden (ACT en Voice Dialogue).
 • Duidelijk krijgt wat werkelijk belangrijk en betekenisvol voor je is (ACT).
 • Ge├»nspireerd wordt waarden om te zetten in doelen die een leidraad vormen voor jouw handelen (ACT).
 • Vanuit het dilemma tot keuzes kunt komen die recht doen aan de verschillende aspecten van jou als persoon (VD).
Therapie reikt hiermee vaak verder dan het zoeken naar een oplossing voor een probleem; het gaat veeleer om een proces van heelwording en groei, om een vorm van levenskunst waarbij kwetsbaarheid en kracht in elkaars verlengde komen te liggen.
Ik bereid me steeds voor op onze gesprekken om interventies uit verschillende therapeutische stromingen optimaal te laten aansluiten op jouw problematiek en inspiratie tot groei. Daarbij vind ik het belangrijk ook rekening te houden met jouw omgeving.