Image

Voor wie?

Voor volwassenen die hun kwaliteit van leven duurzaam willen verbeteren.

Ik bied ondersteuning bij diverse psychische klachten, verwerking van nare ervaringen en het omgaan met moeilijke gedachten en emoties. Ook begeleid ik mensen in hun traject gericht op persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Meer specifiek kun je bij mij terecht met vragen rond de volgende thema’s:

Piekeren

Ik blijf maar malen en piekeren, zonder een stap verder te komen. Ik wil weer rust vinden in mijn hoofd. 
 

Angstklachten

Hoe kan ik mij bevrijden uit de grip van angst en de focus verleggen naar het leven dat ik wil leiden?
 

Stress en burn-out

Ik heb veel last van stress en/ of voel mij uitgeput. Ik wil mijn leven weer in balans brengen.

Negatieve gedachten en gevoelens

Hoe zorg ik ervoor dat de invloed hiervan op mijn leven minimaal blijft? En hoe kan ik bouwen aan positieve ervaringen en gevoelens?
 

Somberheid en lichte depressieve klachten

Op welke manier kan ik de cirkel van somberte en piekeren doorbreken?
 

Dwangklachten

Wat kan ik doen of laten om mij te verlossen van controlehandelingen die een groot deel van mijn tijd in beslag nemen? Ik wil mij weer kunnen richten op wat zinvol is voor mij. 
 

Nare ervaringen verwerken

Ik merk dat ervaringen uit het verleden een negatieve invloed uitoefenen op mijn leven in het hier en nu. Hoe kan ik deze definitief tot het verleden laten behoren?
 

Zingeving

Wat wil ik bijdragen aan de wereld? Hoe kan ik mijn unieke persoonlijke talenten uit de verf laten komen? Wat is wezenlijk voor mij en hoe wil ik hieraan vormgeven? Hoe kan ik mijn leven betekenis geven en verbondenheid ervaren met de mensen en het leven om mij heen? 
 

Re-integratietherapie

Welke richting wil ik op in mijn loopbaan? Hoe overwin ik mijn blokkades die me ervan weerhouden een passende baan te vinden? 
 

Problemen op het werk

Hoe kan ik problemen hanteren die een goed functioneren op mijn werk in de weg staan?  

Persoonlijke ontwikkeling

Ik wil mij ontwikkelen als mens en mijn talenten beter uit de verf laten komen. 
 

Chronische pijn

Hoe kan ik ondanks mijn pijn een waardevol leven leiden?
 

Ongezonde leefpatronen.

Wat ga ik hiermee uit de weg en hoe kan ik beter voor mezelf zorgen?  

Emotie eten en overgewicht/ obesitas

Ik wil kiezen voor een gezonde leefstijl. 
 

Aanpassingsproblemen

Ik voel weerstand tegen de vele veranderingen in mijn leven. Ik zou graag flexibel leren omgaan met veranderingen op een manier die werkt voor mij. 
 

Keuzevragen

Ik sta voor een belangrijke keuze, maar twijfel enorm. Wat moet ik doen? Ik wil de regie houden over al die tegenstrijdige stemmen in mezelf. 
 

Negatief zelfbeeld en faalangst

Ik denk vaak negatief over mezelf en heb weinig zelfvertrouwen. Mijn faalangst belemmert mij in mijn functioneren, terwijl ik zoveel dromen en plannen heb. 
 

Overbelasting mantelzorger

Ik wil voor mijn dierbare kunnen zorgen, zonder mezelf hierin te verliezen. 
 

Levensvragen

Hoe kan ik me verhouden tot het lijden en onrecht dat ongevraagd op mijn weg komt, op een manier die tot persoonlijke groei leidt? 
 

Eenzaamheid

Ik voel me vaak eenzaam en leeg en mis het échte contact met anderen. Hoe kan ik ruimte maken voor deze gevoelens? Welke wegen leiden voor mij tot meer verbondenheid? 
 

Rouw en verlies

Hoe vind ik mijn weg weer na een scheiding, het overlijden van een dierbare of het verlies van mijn gezondheid of baan? 
 
 
Ik geef geen relatie- of gezinstherapie, maar relaties zijn wel degelijk onderwerp van gesprek. Ernstige psychiatrische aandoeningen, waarbij de continue ondersteuning van een psychiater en de mogelijkheid voor crisisopvang nodig is, of waarbij sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, behandel ik niet.