Image

Voor wie?


Ik wil volwassenen begeleiden naar meer kwaliteit van leven.
Meer specifiek kun je bij mij terecht met vragen rond de volgende thema’s:
 
Zingeving
Wat wil ik bijdragen aan de wereld? Hoe kan ik mijn unieke persoonlijke talenten uit de verf laten komen? Wat is wezenlijk voor mij en hoe wil ik hieraan vormgeven? Hoe kan ik mijn leven betekenis geven en verbondenheid ervaren met de mensen en het leven om mij heen?
 
Piekeren
Ik blijf maar malen en piekeren, zonder een stap verder te komen. Ik wil weer rust vinden in mijn hoofd.
 
Angstklachten
Hoe kan ik mijn angst leren hanteren zodat ik angstige situaties niet langer uit de weg hoef te gaan?
 
Dwangklachten
Wat kan ik doen of laten om mij te bevrijden van controlehandelingen die een groot deel van mijn tijd in beslag nemen? Ik wil mij weer kunnen richten op wat zinvol is voor mij.
 
Negatieve gedachten en gevoelens
Hoe zorg ik ervoor dat de invloed hiervan op mijn leven minimaal blijft?
Ongezonde leefpatronen. Wat ga ik hiermee uit de weg en hoe kan ik beter voor mezelf zorgen?
 
Somberheid en lichte depressieve klachten
Op welke manier kan ik de cirkel van somberte en piekeren doorbreken?
 
Burn-out en stressklachten. Ik heb veel last van stress en/ of voel mij uitgeput. Ik wil mijn leven weer in balans brengen.
 
Re-integratietherapie
Welke richting wil ik op in mijn loopbaan? Hoe overwin ik mijn blokkades die me ervan weerhouden een passende baan te vinden?
 
Werkgerelateerde problemen
Hoe kan ik problemen hanteren die een goed functioneren op mijn werk in de weg staan?
 
Persoonlijke ontwikkeling
Ik wil mij ontwikkelen als mens en mijn talenten beter uit de verf laten komen.
 
Chronische pijn
Hoe kan ik ondanks mijn pijn een waardevol leven leiden?
 
Emotie eten en overgewicht/ obesitas
Ik wil kiezen voor een gezonde leefstijl.
 
Aanpassingsproblemen
Ik voel weerstand tegen de vele veranderingen in mijn leven. Ik zou graag flexibel leren omgaan met veranderingen op een manier die werkt voor mij.
 
Keuzevragen
Ik sta voor een belangrijke keuze, maar twijfel enorm. Wat moet ik doen? Ik wil de regie houden over al die tegenstrijdige stemmen in mezelf.
 
Identiteit
Ik denk vaak negatief over mezelf en heb weinig zelfvertrouwen. Mijn faalangst belemmert mij in mijn functioneren, terwijl ik zoveel dromen en plannen heb.
 
Overbelasting mantelzorger
Ik wil voor mijn dierbare kunnen zorgen, zonder mezelf hierin te verliezen.
 
Existentiële vragen
Hoe kan ik me verhouden tot het lijden en onrecht dat ongevraagd op mijn weg komt, op een manier die tot persoonlijke groei leidt?
 
Eenzaamheid
Ik voel me vaak eenzaam en leeg en mis het échte contact met anderen. Hoe kan ik ruimte maken voor deze gevoelens? Welke wegen leiden voor mij tot meer verbondenheid?
 
Rouw en verlies
Hoe vind ik mijn weg weer na een scheiding, het overlijden van een dierbare of het verlies van mijn gezondheid of baan?
 
 
Ik geef geen relatie- of gezinstherapie, maar relaties zijn wel degelijk onderwerp van gesprek. Ernstige psychiatrische aandoeningen, waarbij de continue ondersteuning van een psychiater en de mogelijkheid voor crisisopvang nodig is, of waarbij sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, behandel ik niet.