Skip to main content
eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid vraagt om speciale aandacht voor jouw unieke situatie en een complete aanpak om tot meer verbondenheid te komen. 

Waar iedereen zich wel eens eenzaam voelt wil je voorkomen dat je in een negatieve spiraal van vereenzaming terecht komt. Maar ook als eenzaamheid je al flink in de greep heeft, bied ik specifieke ondersteuning aan om je daaruit te bevrijden.

Eenzaamheid als een verlangen naar verbinding

Eenzaamheid neemt allerlei vormen aan en in de kern gaat het over de pijn van een gemis aan verbondenheid. We kunnen een maatje missen om lief en leed mee te delen, of te weinig contacten van betekenis hebben. Ook kunnen we ons vervreemd voelen van de wereld waarin we leven en een gevoel van leegte ervaren. We missen de ruimte om vorm te geven aan ons eigen verlangen naar verbinding met de ander of met activiteiten die ons leven de moeite waard maken.

Eenzaamheid leidt tot gevoelens van onveiligheid en veroorzaakt daarmee stress. Die onveiligheid maakt het juist weer lastiger om je open te stellen voor de wereld om je heen. Je kunt dan verstrikt raken in een negatieve spiraal van vereenzaming waarin je je steeds verder terugtrekt of je juist vastklampt aan de ander. Op dat moment kan het raadzaam zijn hier samen mee aan de slag te gaan.

Eenzaamheid komt veel voor, sterker nog, we kennen allemaal wel gevoelens van eenzaamheid. Het aanreiken van ideeën om andere mensen te ontmoeten of om aan activiteiten deel te nemen, is lang niet altijd voldoende.

Het gaat erom wat werkzaam is voor jou in het omgaan met eenzaamheid en het doorbreken van isolement. Ik sluit me daarbij aan op wat er nu in jouw leven gebeurt en samen bepalen we wat nodig is om tot meer verbondenheid te komen. We starten vaak vanuit het heden en indien nodig maken we ook een uitstap naar het verleden. Alles is erop gericht niet behulpzame patronen in reactie op eenzaamheid te doorbreken.

ACT bij eenzaamheid

In het hier en nu is het vaak lastig vorm te geven aan het verlangen naar bevredigende relaties. Vanuit ACT (zie pagina ACT) train je vaardigheden om jouw kwaliteit van leven te vergroten door te investeren in voor jou belangrijke contacten en bezigheden. Dit kan gaan om het:

  • verkennen hoe je met jezelf en anderen om wil gaan
  • stilstaan bij behoeften
  • trainen van relationele vaardigheden
  • leren omgaan met belemmerende gedachten, die jou ervan weerhouden betekenisvolle relaties aan te gaan
  • ruimte maken voor gevoelens van eenzaamheid en de emoties die daarachter schuilgaan
  • kunnen kiezen voor acties die leiden tot werkelijk contact en meer verbondenheid
  • trainen van bereidheid het ongemak met je mee te dragen, wanneer je daadwerkelijk in actie komt

Ontwikkelen van veerkracht na ingrijpende levensgebeurtenissen:

Eenzaamheid ontstaat vaak na ingrijpende levensgebeurtenissen. In dat geval ligt het accent op verwerking van verlies en het leren omgaan met leegte, waarna ruimte ontstaat om je weer opnieuw te kunnen verbinden met anderen (zie pagina over rouw en verlies).

Van bescherming naar verbinding na trauma, met Trauma Informed Stabilization Treatment (TIST) en EMDR

Door trauma verandert ons zenuwstelsel van een toestand van verbinding naar een toestand van bescherming. In een toestand van bescherming is overleven het enige doel. Wanneer trauma aan eenzaamheid ten grondslag ligt, gaan we aan de slag met EMDR (bij specifieke traumatische ervaringen/ zie pagina over EMDR) of Trauma Informed Stabilization Treatment (bij zelfvervreemding als gevolg van een onveilige jeugd). Verbinding met jezelf gaat daarbij vooraf aan verbinding met de ander, zodat je ook weer beter alleen kunt zijn.