Skip to main content
therapie

Therapie

Als integratief therapeut benader ik jouw hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken. Jij als persoon met jouw levensgeschiedenis staat daarbij centraal. Met tijd en aandacht maak ik ruimte voor jouw verhaal om vervolgens te kijken hoe we het beste samen aan de slag kunnen gaan om een door jou gewenste ontwikkeling in gang te zetten.

Werkwijze van Oss Psychotherapie Tilburg

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Hierin komen persoonlijke omstandigheden, hulpvraag en het doel van de therapie aan bod. We bepalen de richting die je op wil en wat je daarbij in de weg staat. Aan de hand daarvan bepaal ik mijn manier van werken, die ik steeds opnieuw bijstel. Met behulp van gesprekken en gerichte oefeningen verkrijg je inzichten, waardoor je jezelf op een dieper niveau leert kennen. Je oefent met nieuw gedrag dat beter aansluit bij het leven dat jij wilt leiden.

Regelmatig maak ik gebruik van de onderstaande interventies:

 • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
 • Mindfulness
 • Voice Dialogue (VD)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Door samen zicht te krijgen op wat je zelf doet, waardoor je jouw levensweg blokkeert, wordt ook duidelijk wat je anders zou kunnen doen om je leven weer op de rails te krijgen.

Dit kan betekenen dat je:

 • Doeltreffender om leert gaan met belemmerende gedachten, gevoelens en herinneringen, die je afleiden van een rijk en zinvol leven (ACT, EMDR en mindfulness).
 • Ruimte gaat maken voor je gevoelens zonder hierdoor overweldigd te worden (ACT). 
 • Heftige ervaringen uit het verleden kunt verwerken (EMDR).
 • Automatische reactiepatronen leert doorbreken die je verhinderen het leven te leiden zoals je dat eigenlijk zou willen (mindfulness en EMDR). 
 • Andere kanten van jezelf gaat ontdekken die je meer perspectief bieden (ACT en Voice Dialogue).
 • Duidelijk krijgt wat werkelijk belangrijk en betekenisvol voor je is (ACT).
 • Vanuit een dilemma tot keuzes kunt komen die recht doen aan de verschillende aspecten van jou als persoon (VD).
 • De richting die je op wil in je leven om te zetten in doelen en een actieplan (ACT).
 • Vaardigheden traint om die doelen te bereiken…
 • en dit niet langer uit te stellen (ACT).

Therapie reikt bij Van Oss Psychotherapie verder dan het zoeken naar een oplossing voor een probleem; het gaat veeleer om een proces gericht op herstel, balans en persoonlijke groei; om een vorm van levenskunst waarbij je vaardigheden traint om met de lastige dingen van het leven om te gaan.

Ik bereid me steeds voor op onze gesprekken om interventies uit verschillende therapeutische stromingen optimaal te laten aansluiten op jouw problematiek en inspiratie tot groei. Daarbij vind ik het belangrijk ook rekening te houden met jouw omgeving.

Download document: Visie